έκπτωση 10% στις 10 δικτυκές άδειες

Αγοράστε μια δικτυακή άδεια με δέκα θέσεις εργασίας και κερδίστε έκπτωση 10% μέχρι 30 Απριλίου 2019.

zwcad 2019 sp2

Οι παρακάτω εντολές προστέθηκαν σε αυτήν την έκδοση του προγράμματος
DIGITIALSIGN Attach digital signatures to the current drawings.
SIGVALIDATE Validate whether digital signature is attached to the current drawing file, and display information about the digital signature certificate.
PDFIMPORT Import the geometric objects, hatch objects, raster images and TrueType text contained in a PDF to the current drawing. PDFIMPORTIMAGEPATH Specify the path for saving and extracting referenced image file(s) in the imported PDF.
PUBLISH To execute PUBLISH command in command line.
COMPILE Compile the Lisp files into encrypted application programs and save them to specified path.

Οι παρακάτω παράμετροι επίσης προστέθηκαν:
SIGWARN Control whether the dialog box of Digital Signature Contents is displayed when you open a drawing file with an attached digital signature certificate. PDFIMPORTMODE Control how to process the data objects in an imported PDF file.
PDFIMPORTFILTER Control which types of data objects in the PDF file to be imported and converted to CAD objects.
PDFIMPORTLAYERS Control which layers the data objects in the imported PDF file will be placed in.
USERHELPMODE Control whether to launch Help files which are customized by users.
MSLTSCALE Scale the linetypes displayed in Model viewport by the annotation scale.
ZwWCloneProxyPolicy Control whether COPYCLIP can be performed on proxy objects or entities when they are contained in the drawing.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ