Κυκλοφόρησε το ZWCAD 2024

Κυκλοφόρησε το ZWCAD MFG

Κυκλοφόρησε το ZW3D 2024

Κυκλοφόρησε το ZWCAD 2023 Mechanical SP2

Κυκλοφόρησε το ZWCAD 2023

Κυκλοφόρησε το ZWCAD 2023What's New in ZWCAD 2023
Efficient:
View, access, manage, and plot multiple drawings in Sheet Set Manager
 • Satisfy various needs with more powerful Table Tool
 • Faster in operations like Select, Delete, Pan, Zoom and 3D Render
 • User-friendly:
  • Change a 3D entity's shape easily using grips
  • Find whatever needed within seconds with new Tooltip
  • Choose Object Snap type easily on Quick Menu
  • Check if the selected font can replace the lost font in Preview Window
  Connected:
  • Compatible with 3D mouse
  • Export EPS files easily
  • Do more complex work with enhanced Calculator
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ