Stacks Image 3

Σχεδίαση 2D/ 3D

Stacks Image 9

ZWCAD Standard / ZWCAD Professional

Το σχεδιαστικό που σας λύνει τα χέρια, με τις εντολές που γνωρίζετε, τα φιλικά και οικεία μενού - ribbon & clasic, αξιόπιστο, ταχύτατο και ελαφρύ, με dwg format, εισαγωγή IFC ΒΙΜ μοντέλων και μετατροπή PDF εκτυπώσεων σε επεξεργάσιμα σχέδια!

Μηχανολογικά

Stacks Image 99

ZWCAD MFG (Mechanical)

Περιλαμβάνει το ZWCAD PRO και μαζί μενού με εντολές σχεδίασης μηχανολογικών. ZWCAD Mechanical is designed for use by users who work in the Mechanical area. With highly supportive tools, you can produce simple designs for sophisticated results.
ZWCAD Mechanical provides abundant tools such as shaft generator, tolerance dimension, surface texture symbol, balloon and BOM and standards parts for mechanical 2D sheet drawing.

Βιομηχανικό Σχέδιο

Stacks Image 353

ZW3D

ZW3D is an easy-to-learn, all-in-one 3D CAD/CAE/CAM solution that can take you through the entire product development journey from conception to production. Harnessing the power of design, simulation, and manufacturing, ZW3D helps you build better products faster at less cost. Whether you are a small workshop or an enterprise organization, ZW3D has your needs covered with complete, powerful features including solid-surface hybrid modeling, structural simulation, 2-5 axis machining and specialized tools for sheet metal, molds and more. All your needs are in one place—the right 3D design-to-manufacturing solution for you.

Σχεδίαση Raster to Vector

Stacks Image 851
Stacks Image 857

GTXRaster

Το σχεδιαστικό που τρέχει μέσα από το CAD και σας βοηθά στην μετατροπή των σκαναρισμένων σας σχεδίων σε κανονικά επεξεργάσιμα σχέδια!

Γενική Σχεδίαση

Stacks Image 943
Stacks Image 945

SDBOX Basic

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.

Γεωεπιστήμες

Stacks Image 1147
Stacks Image 1149

SEEQUENT

Seequent Geoscience Solutions
Οι ισχυρές τεχνολογίες ανάλυσης, μοντελοποίησης και συνεργασίας που διαθέτουμε στις γεωεπιστήμες επιτρέπουν νέους τρόπους επίλυσης ολοένα και πιο σύνθετων προβλημάτων, διαχείρισης κινδύνων και αποκάλυψης πολύτιμων πληροφοριών από τα δεδομένα.

Στατικά

Stacks Image 29
Stacks Image 243

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 393
Stacks Image 263

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 387

PROKON

3D Structural analysis & BIM software
Analysis / BIM Modelling
Είναι το πρόγραμμα για 3D BIM μοντελοποίηση και ανάλυση. Προσομοιώνετε την κατασκευή με τα πραγματικά όπως δοκοί, κολώνες και πλάκες. Το βασικό πρόγραμμα Sumo είναι ένα εργαλείο στην αιχμή της τεχνολογίας, με ανάλυση που είναι συμβατή με ΒΙΜ και σχεδίαση φορέα που συνεχώς βελτιώνεται.

ARCHLine.XP

Ολοκληρωμένη 3D CAD/BIM λύση λογισμικού για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την συνολική τεχνική τεκμηρίωση, τον φωτορεαλισμό, τον σχεδιασμό χώρων, της κουζίνας, του μπάνιου και της εσωτερικής διακόσμησης.


RHINO

Το Rhino είναι στην αιχμή της τεχνολογίας στα προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης με την χρήση των NURBS ως εργαλείο μοντελοποίησης. Η προσέγγιση αυτή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε με ευκολία, σύνθετη και πολύ λεπτομερή γεωμετρία, γρήγορα και παραγωγικά.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 273

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 287

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 253

V-Ray

Το V-Ray είναι ένα δυνατό εργαλείο φωτορεαλισμού και θα το βρείτε σε εκδόσεις για όλα προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης, όπως τα SketchUp Pro, Revit, Maya, 3ds Max, Rhino, Cinema 4D, κλπ. Περιλαμβάνεται και μέσα στο SketchUp Suite.

SketchUp Studio

SketchUp Studio
The power of all SketchUp tools combined with the ability to import Revit files and create stunning visualizations with V-Ray.(includes V-Ray, Scan Essentials, SketchUp Pro for Desktop, Layout, SketchUp for Web, SketchUp for iPad, Trimble Connect, Unlimited cloud storage)

SketchUp PRO

Το SketchUp PRO προορίζεται για τους επαγγελματίες που θέλουν ένα δυνατό εργαλείο μοντελοποίησης. Περιλαμβάνει πλήθος λειτουργιών και ότι ακόμα έχουν ζητήσει οι χρήστες τα τελευταία χρόνια.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 297

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 307

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 377

AiHouse

All-In-One Solution
Home Design & 3D Render
Create accurate 2D/3D floor plans, decorate rooms, and customize furniture effortlessly. Impress clients with photo-realistic visualizations rendered in minutes. Home Walkthrough Video
Bring your designs to life with captivating 3D walkthrough videos. Utilize real-time ray tracing techniques to showcase selling points and create an immersive experience. Product Visualization
Present products with high-fidelity 3D models. Shorten sales cycles by enabling customers to visualize and personalize your product models in realistic home scenes. Design to Manufacture System
Maximize efficiency with our end-to-end solutions. Seamlessly sync design and manufacturing data, simplify order splitting, optimize layout, and streamline production.

Twinmotion

Το πρόγραμμα για εύκολο REAL-TIME 3D VISUALIZATION. MADE EASY
Photoreal imagery, real-time experiences
Photoreal imagery, real-time experiences: δημιουργήστε πανέμορφα high-resolution stills, high-quality videos, και compelling immersive real-time experiences. Είναι γρήγορο και πανεύκολο στην χρήση.
Twinmotion's intuitive user interface and drag-and-drop workflows mean that you don't have to be a software wiz to get up to speed. Limitless potential. Your Twinmotion project can go directly into Unreal Engine, where you can transform it into a sophisticated experience with custom interaction

Enscape

Real-time Walk-through
With Enscape’s real-time technology, your project is visualized as a fully rendered 3D walkthrough which can be navigated and explored from every angle, during any time of day. With the live link between Enscape and your CAD program, you can follow every update to your plan instantly. Virtual Reality
Explore your design in the compelling realism of virtual reality. Connect a VR headset like the Oculus Rift S or HTC Vive in a snap and get ready to walk or fly through your project. You won’t believe the extraordinary experience it will evoke. Export Functions
Enscape offers a variety of options to share or collaborate with anyone; design teams, clients and other stakeholders can easily explore your 3D rendered design. And guess what: they won’t need any special software or superpowered computers. Atmosphere Settings. Enscape’s offers a variety of atmosphere settings: from adjusting the cloud density, time of day, white mode, and many more. Giving you a flexibilty to adapt to different atmospheres. Workflow Tools
Enscape includes multiple workflow tools from such as: collab, which allows collaborative work on a project together with a new annotation feature to custom assets, site context, materials, and more. Asset Library
Our ever-expanding Asset Library will help you to fill your scene with life and make it even more realistic. Browse through just a small selection of our collection, so you can get a feel for the available models. We’re always adding more and more …

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 331

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 341

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 321

Cinema 4D

Cinema 4D is a professional 3D modeling, animation, simulation and rendering software solution. Its fast, powerful, flexible and stable toolset make 3D workflows more accessible and efficient for design, motion graphics, VFX, AR/MR/VR, game development and all types of visualization professionals. Cinema 4D produces stunning results, whether working on your own or in a team.

Thea

INTERACTIVE RENDERING
Thea for SketchUp allows you to run Interactive Rendering either inside Thea window or directly inside the SketchUp view. Additionally, with the use of Interactive Region Rendering, you can select and render a region of the SketchUp view, providing ultra-fast feedback for complex scenery. With the addition of NVIDIA’s and Intel’s artificial intelligence denoisers, it is also possible to make use of denoising while in Interactive Mode.
ADVANCED MATERIAL EDITOR
The advanced Thea material editor has been fully integrated in SketchUp, bringing all the advanced and unique features of Thea materials. The user interface has been designed, following SketchUp’s simplicity and ease of use.
PROXY MATERIAL EDITING
Adding Thea Models in the scene is a very simple task. Editing them in the viewport is even easier and fun to use. With a click of a button, you get access to all the proxy’s materials and modify them. Proxy Material Editing has the option to revert back to the default materials.
PROXY CREATION
Proxy creation is a one-click process of automatically converting fbx, dae, 3ds, and other 3d file formats to Thea Models, ready to be inserted to your scene. Those models can also be saved in the standard Thea Content Browser folders and organize them as you wish.
ONLINE REPOSITORY.
The Thea Online Repository is available through the Thea Content Browser, giving access to thousands of Thea Materials submitted by the community.Thea Render is the most versatile renderer featuring state-of-the-art unbiased and GPU engines. All the engines operate within the same framework and switching from one to another is just a click away. Check out the supported features per engine here.

Chaos Corona

Create your scenes quickly and easily with Corona within 3ds Max or Cinema 4D
Simplicity and quality at their best: new users learn Corona in just one day; render setup is as simple as pressing “Render”. Affordability: Corona is one of the most accessible rendering tools on the market. Proudly CPU based: Chaos Corona does not need any special hardware to run. It uses the CPU and you can run it on any processor from Intel or AMD released in the past decade. Chaos Corona is a production-ready renderer for 3ds Max & Cinema 4D. Usability
Usability is Corona’s most powerful feature. Render setup is really as simple as pressing “Render”. Accurate, physically based materials
The Corona Physical Material is physically based, realistic, intuitive, and easy to set up. Speed & interactivity. Chaos Corona uses Intel Embree Ray Tracing Kernels, making the CPU–only Corona as fast as many GPU renderers but without any of the limitations of GPU–based solution. Complete control over lights. The whole process of creating lights is designed to give artists complete control over their scene, while being fast and intuitive.

Τοπογραφικό

Stacks Image 879
Stacks Image 881

SDBOX Survey

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Τοπογραφικό & ΚΗΔ
Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκοι

Αρχιτεκτονικό

Stacks Image 891
Stacks Image 893

SDBOX Architecture

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Κατόψεις-Όψεις-Τομές
Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Παθητική πυροπροστασία

Κατασκευή - Υποστήριξη Εργοταξίου

Stacks Image 903
Stacks Image 905

SDBOX Construction

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Κατόψεις-Όψεις-Τομές
Τοπογραφικό & ΚΗΔ
Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκοι
Υποστήριξη Εργοταξίου

Αυθαίρετα

Stacks Image 930
Stacks Image 932

SDBOX Add on

Σχέδια Άδειας
Αυθαίρετα
Υπολογισμοί

Διάγραμμα Κάλυψης και Δόμησης

Stacks Image 917
Stacks Image 919

SDBOX Add on

Διάγραμμα Κάλυψης και Δόμησης

Πλήρες Πακέτο

Stacks Image 983
Stacks Image 985

SDBOX Diamond

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Τοπογραφικό & Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκοι &
ΚΗΔ & Κατόψεις-Όψεις-Τομές & Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ & Παθητική πυροπροστασία & Υποστήριξη Εργοταξίου

Τοπογραφικά

Stacks Image 1117
Stacks Image 1119

TopoLT

TopoLT is an essential software for topographical and cadastral plans. With functions for quick drafting and automatic data processing you have a complete project in no time at all!

Χαράξεις και διατομές

Stacks Image 1104
Stacks Image 1106

ProfLT

ProflT helps you draw longitudinal and cross section profiles in your CAD software for a variety of applications, from roads, to water pipes and power lines.

Μετατροπές συντεταγμένων από GPS

Stacks Image 1091
Stacks Image 1093

TransLT

TransLT easily calculates the transformation parameters between two coordinates systems, for surveyors working with GPS technology.

Πλήρες Πακέτο

Stacks Image 1133
Stacks Image 1135

TopoLT & ProfLT & TransLT Bundle

The bundle consisting of TopoLT, ProfLT and TransLT is the complete and accessible solution for your projects.
Practical and easy to use, TopoLT, ProfLT and TransLT applications include the tools needed to carry out topography, cadastre, profile and coordinate transformation projects.

Τοπογραφικά

Stacks Image 1171
Stacks Image 1173

SPCAD

Σας βοηθά στην τοπογραφική απόδοση, στο κτηματολόγιο, και παρέχει λειτουργίες GIS. Εισαγωγή / Εξαγωγή, Χάρτες Bing, Συστήματα συντεταγμένων. Ανάλυση επιφάνειας. Κατασκευή Χαρτών. Κτηματολόγιο. Άτλας. Εμβαδά - Όγκοι. Κωδικοί QR για Google Maps.

Στατικά

Stacks Image 1159
Stacks Image 1161

AUTO_CA

Το Auto_C.A. είναι το πρόγραμμα που σας βοηθά στην σχεδίαση οπλισμών διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα με το ZWCAD PRO.
Η εύκολη προσαρμογή των ρυθμίσεων σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε στα σχέδια σας και στις μεθόδους εργασίας σας. Είναι παραμετρικό και σας βοηθά επίσης να σχεδιάζετε και τους ξυλότυπους εύκολα και γρήγορα.
Είναι εύκολο στη χρήση: αν χρησιμοποιείτε το ZWCAD, τότε χρησιμοποιείτε ήδη το Auto_C.A.

Χαράξεις/ Διατομές/ Τοπογραφικά

Stacks Image 19

Coordinate transformations and processing of total station observations

Stacks Image 183

Adjustment, management and transformation of images integrated in MDT

Stacks Image 111

Tcp MDT

Το MDT Professional σας υποστηρίζει σε όλες τις μελέτες σας που περιλαμβάνουν τοπογραφικές εργασίες, όπως έργα οδοποιίας, αποτυπώσεις, κλπ. Επιπρόσθετα της προσομοίωσης του εδάφους, περιλαμβάνει εργαλεία για τον σχεδιασμό των χαράξεων και των διατομών οδοποιίας, των μηκοτομών, τον υπολογισμό των χωματισμών (2D/ 3D), την εικονική επίσκεψη στο έργο και πολλές ακόμα λειτουργίες.

TcpMDT Surveying

The topography module can be installed over standard or professional MDT, and is very useful for processing total station observations, calculating point coordinates, compensating traverses and networks, etc.

It also allows to perform global and local coordinate transformations. The EPSG database is included with global coverage of reference systems, organized by countries.

Tcp Image

This CAD application allows you to perform all kinds of operations on digital images, georeferenced or not, in a wide variety of formats. It is designed especially for the needs of Surveying, Civil Engineering, Architecture or Archaeology projects, in which it is common to work with aerial photographs, orthoimages and scanned maps in combination with vector drawings.

With MDT Image you can easily georeference and distort images using control points, from their coordinates or using as a reference cartography of the CAD drawing itself.

Vector restitution in stereo on CAD platform of oriented Aerial photographs

Stacks Image 173

Editing, filtering and managing point clouds

Stacks Image 81

Χαράξεις/ Διατομές/ Τοπογραφικά/ Σωληνώσεις

Stacks Image 237

Tcp Stereo

This application allows stereoplotting in CAD platform using aerial photographs with previously defined orientations. It is especially useful for photogrammetric surveys with drones and can be used by public administration and companies specialized in mining, earthworks, hydrology, environment, urban planning and many more.
It is compatible with any graphic card with OpenGL 2.0 (or higher) and anaglyph glasses, NVidia Quadro graphic cards and active glasses systems (such as the one from Volfoni) or professional systems based on dual displays.

Tcp Pointcloud editor

Standalone application that allows to display, edit and analyze clouds of millions of points captured by fixed or mobile scanners, LiDAR technology or generated by photogrammetry applications.
Point clouds can be imported in the most common formats on the market. Points can have attributes of color, intensity, time, and category, and be represented based on these properties. You can apply offsets, rotations, or transformations to clouds, as well as register them using control points.
You can also generate and analyze surfaces and grids, calculate profiles and volumes, draw with a simple CAD on the point cloud, etc. It offers multiple options for importing and exporting formats such as LandXML, IFC, DWG, 3D PDF, etc.

CivilCADz

Με την εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού CAD για πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους παγκοσμίως, η Sivan Design κυκλοφόρησε το CivilCAD for AutoCAD(R) και το CivilCADz for ZWCAD. Τα CivilCAD και CivilCADz αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και σχεδιασμού για επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους μηχανικούς. Υποστηρίζουν τον σχεδιασμό οδών και χαράξεων, μελετών έργων υποδομής και υπόγειων έργων, έχουν εργαλεία για την τοποθέτηση αγωγών, υπολογίζουν με ευκολία εκσκαφές και επιχώσεις γαιών, και περιλαμβάνουν επίσης δυνατότητες διαχείρισης τοπογραφικών δεδομένων από άλλες πηγές. Συμπεριλαμβάνουν ολοκληρωμένες λειτουργίες, ταχύτατα αποτελέσματα και αξεπέραστη φιλικότητα στο χρήστη, τα CivilCAD και CivilCADz είναι και για την νέα γενιά μηχανικών οι αξιόπιστες εφαρμογές με τη σωστή σχέση απόδοσης - κόστους.

CAD/GIS

Stacks Image 39

Αποτυπώσεις με Drones

Stacks Image 89

Façade survey system
Αποτυπώσεις κτιρίων από φωτογραφίες & drones

Stacks Image 193

Spatial Manager

Powerful ZWCAD plug-in designed for ZWCAD users who need to import, export and manage spatial data in a simple, fast and inexpensive way, which includes many possibilities not seen so far in ZWCAD. It comes in a lightweight application that runs inside ZWCAD and allows the user to import and export geospatial data between ZWCAD drawings and geospatial files, data servers or data stores, display background maps and manage alphanumeric data and data tables, create terrain models and contours, search for locations, transform coordinate systems, and many more geospatial functionalities.

Immagina

It is the utmost solution for drone topography. Measuring small or large ground extents has never been so immediate and easy. With IMMAGINA, you can get a topographic survey even less than thirty minutes.
Easy To Use

Intuitive and easy to use for beginners, designed by surveyors for surveyors.
Versatile

With a single software, you can realise a classic photogrammetry, a punctual topography of vast areas and much more in a short time.

VeRa

It is the revolutionary 3D and 2D façade survey system. From the images of any camera and with a few measurements, you can get a 3D model of the exterior of buildings, monuments, statues, and many more with impressive details.
Easy To Use

You do not need a special equipment but any sort of camera to convert your images into 3D models with a detailed accuracy.

Precise

By measuring a few points on the façade, using the TopoProGram ruler, you will get a precise design even in the smallest details including stucco, fixtures, and such.

3D Cloud Points

You will be able to view the 3D cloud points or the photo mesh to have a trustworthy 3D model and a scale model.

Photoplan

It will be easy to get one or more photoplanes for each façade where you can have a photographic detail and easily draw in 3D.


HVAC & piping

Stacks Image 49

CADprofi HVAC & piping

Program helps in designing heating, water and sewage, gas, medical, fire safety, ventilation, air conditioning, refrigeration, technological and other installation types in both construction and industry. Intelligent insertion of symbols and objects, automatic drawing of installation views, creation of specifications and libraries of well-known manufacturers are only some of the advantages of the application.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 59

CADprofi Architectural

Program helps in creating construction drawings, cross-sections and elevations and allows to draw walls, insert doors and windows, create architectural dimensioning and descriptions, as well as, use objects from the library of furniture and other equipment. A unique program feature is the possibility to create evacuation and safety plans.

Ηλεκτρολογικά

Stacks Image 163

CADprofi Electrical

Program helps in designing of all electrical installations in both construction and industry. Application has got a convenient schematic editor, a possibility to design on architectural plans, as well as, the possibility to create 3D models for some installation types.

Μηχανολογικά

Stacks Image 69

CADprofi Mechanical

Program helps in designing mechanical and construction projects in 2D. Application contains an extensive set of standardized parts prepared on the basis of national and international standards. It is also possible to draw and edit technological schemes, as well as, hydraulic and pneumatic systems.

Μηχανολογικά

Stacks Image 123

ZWmech Mechanical

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech Mechanical module includes a comprehensive range of mechanical utilities, symbols, fasteners, gears, material handling items (conveyor rolls, sprokets, Trajectory calculator..), springs, shafts utility and more!. Most modules draw in 2D or 3D.

Δομοστατικά

Stacks Image 133

ZWmech Structural

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech Structural Steel Detailing utilities for the drawing of structural steel members. It includes steel shapes (beams, columns and miscelleneous), beam-connections, stairs, ladders, bracing, hand railing, frames, welding symbols, beam loading designer and much more.
Steel shapes include: AISC, BHP, CISC, DIN, RSA, JIS, IS, Chinese...The module draws both in 2D & 3D and generates a weighted auto-BOM Some modules include auto-dimensioning of compoments to fabrication details.

Σωληνώσεις

Stacks Image 143

ZWmech Piping

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech piping software module Includes a comprehensive range of pipe, pipe fittings, flanges and valves. These include welded, flanged, threaded, screwed, ductile iron & cast iron, "Victaulic" stainless, PVC... piping systems. The module is equipped with features like: Auto-BOM. Customised database, easy to use... The module also draws in Single line, double line, 3D and Isometric.

HVAC Ducting

Stacks Image 153

ZWmech HVAC Ducting

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech HVAC Ducting Design Module is a comprehensive collection of utilities for drawing 2-D & 3-D HVAC Ducting
Duct shape options include rectangular, round and flat oval. Features include: auto-BOM, auto-labeling, flat sheet development.... Several Duct and Duct fittings included: Duct bends, transitions, tees & wyes, offsets, branches, dampers, diffusers, flexible duct, grills, build-in & customer defined symbols and many accessories.

Stacks Image 427

Σχεδίαση 2D/ 3D

Stacks Image 457

ZWCAD Standard / ZWCAD Professional

Το σχεδιαστικό που σας λύνει τα χέρια, με τις εντολές που γνωρίζετε, τα φιλικά και οικεία μενού - ribbon & clasic, αξιόπιστο, ταχύτατο και ελαφρύ, με dwg format, εισαγωγή IFC ΒΙΜ μοντέλων και μετατροπή PDF εκτυπώσεων σε επεξεργάσιμα σχέδια!

Μηχανολογικά

Stacks Image 446

ZWCAD MFG (Mechanical)

Περιλαμβάνει το ZWCAD PRO και μαζί μενού με εντολές σχεδίασης μηχανολογικών. ZWCAD Mechanical is designed for use by users who work in the Mechanical area. With highly supportive tools, you can produce simple designs for sophisticated results.
ZWCAD Mechanical provides abundant tools such as shaft generator, tolerance dimension, surface texture symbol, balloon and BOM and standards parts for mechanical 2D sheet drawing.

Βιομηχανικό Σχέδιο

Stacks Image 435

ZW3D

ZW3D is an easy-to-learn, all-in-one 3D CAD/CAE/CAM solution that can take you through the entire product development journey from conception to production. Harnessing the power of design, simulation, and manufacturing, ZW3D helps you build better products faster at less cost. Whether you are a small workshop or an enterprise organization, ZW3D has your needs covered with complete, powerful features including solid-surface hybrid modeling, structural simulation, 2-5 axis machining and specialized tools for sheet metal, molds and more. All your needs are in one place—the right 3D design-to-manufacturing solution for you.

Σχεδίαση Raster to Vector

Stacks Image 863
Stacks Image 865

GTXRaster

Το σχεδιαστικό που τρέχει μέσα από το CAD και σας βοηθά στην μετατροπή των σκαναρισμένων σας σχεδίων σε κανονικά επεξεργάσιμα σχέδια!

Τοπογραφικό

Stacks Image 1023
Stacks Image 1025

SDBOX Survey

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Τοπογραφικό & ΚΗΔ
Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκοι

Αρχιτεκτονικό

Stacks Image 1010
Stacks Image 1012

SDBOX Architecture

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Κατόψεις-Όψεις-Τομές
Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Παθητική πυροπροστασία

Κατασκευή - Υποστήριξη Εργοταξίου

Stacks Image 997
Stacks Image 999

SDBOX Construction

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Κατόψεις-Όψεις-Τομές
Τοπογραφικό & ΚΗΔ
Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκοι
Υποστήριξη Εργοταξίου

Γενική Σχεδίαση

Stacks Image 1065
Stacks Image 1067

SDBOX Basic

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.

Αυθαίρετα

Stacks Image 1052
Stacks Image 1054

SDBOX Add on

Σχέδια Άδειας
Αυθαίρετα
Υπολογισμοί

Διάγραμμα Κάλυψης και Δόμησης

Stacks Image 1039
Stacks Image 1041

SDBOX Add on

Διάγραμμα Κάλυψης και Δόμησης

Πλήρες Πακέτο

Stacks Image 1077
Stacks Image 1079

SDBOX Diamond

Γενική σχεδίαση, κείμενα, σύμβολα, διαχείριση γραμμών, hatch, απόψεις σχεδίου, ενδείξεις, διαστάσεις, διαχείριση εικόνων, layers, πράξεις και αριθμοί, φωτογραφίες, Google Earth κ.α.
Τοπογραφικό & Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκοι &
ΚΗΔ & Κατόψεις-Όψεις-Τομές & Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ & Παθητική πυροπροστασία & Υποστήριξη Εργοταξίου

Στατικά

PROKON

Stacks Image 485
Stacks Image 487

3D Structural analysis & BIM software
Analysis / BIM Modelling
Είναι το πρόγραμμα για 3D BIM μοντελοποίηση και ανάλυση. Προσομοιώνετε την κατασκευή με τα πραγματικά όπως δοκοί, κολώνες και πλάκες. Το βασικό πρόγραμμα Sumo είναι ένα εργαλείο στην αιχμή της τεχνολογίας, με ανάλυση που είναι συμβατή με ΒΙΜ και σχεδίαση φορέα που συνεχώς βελτιώνεται.

Στατικά

Stacks Image 1195
Stacks Image 1197

AUTO_CA

Το Auto_C.A. είναι το πρόγραμμα που σας βοηθά στην σχεδίαση οπλισμών διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα με το ZWCAD PRO.
Η εύκολη προσαρμογή των ρυθμίσεων σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε στα σχέδια σας και στις μεθόδους εργασίας σας. Είναι παραμετρικό και σας βοηθά επίσης να σχεδιάζετε και τους ξυλότυπους εύκολα και γρήγορα.
Είναι εύκολο στη χρήση: αν χρησιμοποιείτε το ZWCAD, τότε χρησιμοποιείτε ήδη το Auto_C.A.

Γεωεπιστήμες

Stacks Image 1207
Stacks Image 1209

SEEQUENT

Seequent Geoscience Solutions
Οι ισχυρές τεχνολογίες ανάλυσης, μοντελοποίησης και συνεργασίας που διαθέτουμε στις γεωεπιστήμες επιτρέπουν νέους τρόπους επίλυσης ολοένα και πιο σύνθετων προβλημάτων, διαχείρισης κινδύνων και αποκάλυψης πολύτιμων πληροφοριών από τα δεδομένα.

Τοπογραφικά

Stacks Image 1183
Stacks Image 1185

SPCAD

Σας βοηθά στην τοπογραφική απόδοση, στο κτηματολόγιο, και παρέχει λειτουργίες GIS. Εισαγωγή / Εξαγωγή, Χάρτες Bing, Συστήματα συντεταγμένων. Ανάλυση επιφάνειας. Κατασκευή Χαρτών. Κτηματολόγιο. Άτλας. Εμβαδά - Όγκοι. Κωδικοί QR για Google Maps.

Αρχιτεκτονικά

ARCHLine.XP

Stacks Image 476
Stacks Image 478

Ολοκληρωμένη 3D CAD/BIM λύση λογισμικού για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την συνολική τεχνική τεκμηρίωση, τον φωτορεαλισμό, τον σχεδιασμό χώρων, της κουζίνας, του μπάνιου και της εσωτερικής διακόσμησης.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 469

RHINO

Το Rhino είναι στην αιχμή της τεχνολογίας στα προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης με την χρήση των NURBS ως εργαλείο μοντελοποίησης. Η προσέγγιση αυτή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε με ευκολία, σύνθετη και πολύ λεπτομερή γεωμετρία, γρήγορα και παραγωγικά.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 525

V-Ray

Το V-Ray είναι ένα δυνατό εργαλείο φωτορεαλισμού και θα το βρείτε σε εκδόσεις για όλα προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης, όπως τα SketchUp Pro, Revit, Maya, 3ds Max, Rhino, Cinema 4D, κλπ. Περιλαμβάνεται και μέσα στο SketchUp Suite.

Stacks Image 518

SketchUp Studio

SketchUp Studio
The power of all SketchUp tools combined with the ability to import Revit files and create stunning visualizations with V-Ray.(includes V-Ray, Scan Essentials, SketchUp Pro for Desktop, Layout, SketchUp for Web, SketchUp for iPad, Trimble Connect, Unlimited cloud storage)

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 511

SketchUp PRO

Το SketchUp PRO προορίζεται για τους επαγγελματίες που θέλουν ένα δυνατό εργαλείο μοντελοποίησης. Περιλαμβάνει πλήθος λειτουργιών και ότι ακόμα έχουν ζητήσει οι χρήστες τα τελευταία χρόνια.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 563

AiHouse

All-In-One Solution
Home Design & 3D Render
Create accurate 2D/3D floor plans, decorate rooms, and customize furniture effortlessly. Impress clients with photo-realistic visualizations rendered in minutes. Home Walkthrough Video
Bring your designs to life with captivating 3D walkthrough videos. Utilize real-time ray tracing techniques to showcase selling points and create an immersive experience. Product Visualization
Present products with high-fidelity 3D models. Shorten sales cycles by enabling customers to visualize and personalize your product models in realistic home scenes. Design to Manufacture System
Maximize efficiency with our end-to-end solutions. Seamlessly sync design and manufacturing data, simplify order splitting, optimize layout, and streamline production.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 556

Twinmotion

Το πρόγραμμα για εύκολο REAL-TIME 3D VISUALIZATION. MADE EASY
Photoreal imagery, real-time experiences
Photoreal imagery, real-time experiences: δημιουργήστε πανέμορφα high-resolution stills, high-quality videos, και compelling immersive real-time experiences. Είναι γρήγορο και πανεύκολο στην χρήση.
Twinmotion's intuitive user interface and drag-and-drop workflows mean that you don't have to be a software wiz to get up to speed. Limitless potential. Your Twinmotion project can go directly into Unreal Engine, where you can transform it into a sophisticated experience with custom interaction

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 549

Enscape

Real-time Walk-through
With Enscape’s real-time technology, your project is visualized as a fully rendered 3D walkthrough which can be navigated and explored from every angle, during any time of day. With the live link between Enscape and your CAD program, you can follow every update to your plan instantly. Virtual Reality
Explore your design in the compelling realism of virtual reality. Connect a VR headset like the Oculus Rift S or HTC Vive in a snap and get ready to walk or fly through your project. You won’t believe the extraordinary experience it will evoke. Export Functions
Enscape offers a variety of options to share or collaborate with anyone; design teams, clients and other stakeholders can easily explore your 3D rendered design. And guess what: they won’t need any special software or superpowered computers. Atmosphere Settings. Enscape’s offers a variety of atmosphere settings: from adjusting the cloud density, time of day, white mode, and many more. Giving you a flexibilty to adapt to different atmospheres. Workflow Tools
Enscape includes multiple workflow tools from such as: collab, which allows collaborative work on a project together with a new annotation feature to custom assets, site context, materials, and more. Asset Library
Our ever-expanding Asset Library will help you to fill your scene with life and make it even more realistic. Browse through just a small selection of our collection, so you can get a feel for the available models. We’re always adding more and more …

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 601

Cinema 4D

Cinema 4D is a professional 3D modeling, animation, simulation and rendering software solution. Its fast, powerful, flexible and stable toolset make 3D workflows more accessible and efficient for design, motion graphics, VFX, AR/MR/VR, game development and all types of visualization professionals. Cinema 4D produces stunning results, whether working on your own or in a team.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 594

Thea

INTERACTIVE RENDERING
Thea for SketchUp allows you to run Interactive Rendering either inside Thea window or directly inside the SketchUp view. Additionally, with the use of Interactive Region Rendering, you can select and render a region of the SketchUp view, providing ultra-fast feedback for complex scenery. With the addition of NVIDIA’s and Intel’s artificial intelligence denoisers, it is also possible to make use of denoising while in Interactive Mode.ADVANCED MATERIAL EDITOR
The advanced Thea material editor has been fully integrated in SketchUp, bringing all the advanced and unique features of Thea materials. The user interface has been designed, following SketchUp’s simplicity and ease of use.PROXY MATERIAL EDITING
Adding Thea Models in the scene is a very simple task. Editing them in the viewport is even easier and fun to use. With a click of a button, you get access to all the proxy’s materials and modify them. Proxy Material Editing has the option to revert back to the default materials.PROXY CREATION
Proxy creation is a one-click process of automatically converting fbx, dae, 3ds, and other 3d file formats to Thea Models, ready to be inserted to your scene. Those models can also be saved in the standard Thea Content Browser folders and organize them as you wish.ONLINE REPOSITORY. The Thea Online Repository is available through the Thea Content Browser, giving access to thousands of Thea Materials submitted by the community.Thea Render is the most versatile renderer featuring state-of-the-art unbiased and GPU engines. All the engines operate within the same framework and switching from one to another is just a click away. Check out the supported features per engine here.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 587

Chaos Corona

Create your scenes quickly and easily with Corona within 3ds Max or Cinema 4D
Simplicity and quality at their best: new users learn Corona in just one day; render setup is as simple as pressing “Render”. Affordability: Corona is one of the most accessible rendering tools on the market. Proudly CPU based: Chaos Corona does not need any special hardware to run. It uses the CPU and you can run it on any processor from Intel or AMD released in the past decade. Chaos Corona is a production-ready renderer for 3ds Max & Cinema 4D. Usability
Usability is Corona’s most powerful feature. Render setup is really as simple as pressing “Render”. Accurate, physically based materials
The Corona Physical Material is physically based, realistic, intuitive, and easy to set up. Speed & interactivity. Chaos Corona uses Intel Embree Ray Tracing Kernels, making the CPU–only Corona as fast as many GPU renderers but without any of the limitations of GPU–based solution. Complete control over lights. The whole process of creating lights is designed to give artists complete control over their scene, while being fast and intuitive.

Χαράξεις/ Διατομές/ Τοπογραφικά

Stacks Image 639

Tcp MDT

Το MDT Professional σας υποστηρίζει σε όλες τις μελέτες σας που περιλαμβάνουν τοπογραφικές εργασίες, όπως έργα οδοποιίας, αποτυπώσεις, κλπ. Επιπρόσθετα της προσομοίωσης του εδάφους, περιλαμβάνει εργαλεία για τον σχεδιασμό των χαράξεων και των διατομών οδοποιίας, των μηκοτομών, τον υπολογισμό των χωματισμών (2D/ 3D), την εικονική επίσκεψη στο έργο και πολλές ακόμα λειτουργίες.

Coordinate transformations and processing of total station observations

Stacks Image 632

TcpMDT Surveying

The topography module can be installed over standard or professional MDT, and is very useful for processing total station observations, calculating point coordinates, compensating traverses and networks, etc.

It also allows to perform global and local coordinate transformations. The EPSG database is included with global coverage of reference systems, organized by countries.

Adjustment, management and transformation of images integrated in MDT

Stacks Image 625

Tcp Image

This CAD application allows you to perform all kinds of operations on digital images, georeferenced or not, in a wide variety of formats. It is designed especially for the needs of Surveying, Civil Engineering, Architecture or Archaeology projects, in which it is common to work with aerial photographs, orthoimages and scanned maps in combination with vector drawings.

With MDT Image you can easily georeference and distort images using control points, from their coordinates or using as a reference cartography of the CAD drawing itself.

Vector restitution in stereo on CAD platform of oriented Aerial photographs

Stacks Image 677

Tcp Stereo

This application allows stereoplotting in CAD platform using aerial photographs with previously defined orientations. It is especially useful for photogrammetric surveys with drones and can be used by public administration and companies specialized in mining, earthworks, hydrology, environment, urban planning and many more.
It is compatible with any graphic card with OpenGL 2.0 (or higher) and anaglyph glasses, NVidia Quadro graphic cards and active glasses systems (such as the one from Volfoni) or professional systems based on dual displays.

Editing, filtering and managing point clouds

Stacks Image 670

Tcp Pointcloud editor

Standalone application that allows to display, edit and analyze clouds of millions of points captured by fixed or mobile scanners, LiDAR technology or generated by photogrammetry applications.
Point clouds can be imported in the most common formats on the market. Points can have attributes of color, intensity, time, and category, and be represented based on these properties. You can apply offsets, rotations, or transformations to clouds, as well as register them using control points.
You can also generate and analyze surfaces and grids, calculate profiles and volumes, draw with a simple CAD on the point cloud, etc. It offers multiple options for importing and exporting formats such as LandXML, IFC, DWG, 3D PDF, etc.

Χαράξεις/ Διατομές/ Τοπογραφικά/ Σωληνώσεις

Stacks Image 663

CivilCADz

Με την εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού CAD για πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους παγκοσμίως, η Sivan Design κυκλοφόρησε το CivilCAD for AutoCAD(R) και το CivilCADz for ZWCAD. Τα CivilCAD και CivilCADz αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και σχεδιασμού για επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους μηχανικούς. Υποστηρίζουν τον σχεδιασμό οδών και χαράξεων, μελετών έργων υποδομής και υπόγειων έργων, έχουν εργαλεία για την τοποθέτηση αγωγών, υπολογίζουν με ευκολία εκσκαφές και επιχώσεις γαιών, και περιλαμβάνουν επίσης δυνατότητες διαχείρισης τοπογραφικών δεδομένων από άλλες πηγές. Συμπεριλαμβάνουν ολοκληρωμένες λειτουργίες, ταχύτατα αποτελέσματα και αξεπέραστη φιλικότητα στο χρήστη, τα CivilCAD και CivilCADz είναι και για την νέα γενιά μηχανικών οι αξιόπιστες εφαρμογές με τη σωστή σχέση απόδοσης - κόστους.

CAD/GIS

Stacks Image 715

Spatial Manager

Powerful ZWCAD plug-in designed for ZWCAD users who need to import, export and manage spatial data in a simple, fast and inexpensive way, which includes many possibilities not seen so far in ZWCAD. It comes in a lightweight application that runs inside ZWCAD and allows the user to import and export geospatial data between ZWCAD drawings and geospatial files, data servers or data stores, display background maps and manage alphanumeric data and data tables, create terrain models and contours, search for locations, transform coordinate systems, and many more geospatial functionalities.

Αποτυπώσεις με Drones

Stacks Image 708

Immagina

It is the utmost solution for drone topography. Measuring small or large ground extents has never been so immediate and easy. With IMMAGINA, you can get a topographic survey even less than thirty minutes.
Easy To Use

Intuitive and easy to use for beginners, designed by surveyors for surveyors.
Versatile

With a single software, you can realise a classic photogrammetry, a punctual topography of vast areas and much more in a short time.

Façade survey system
Αποτυπώσεις κτιρίων από φωτογραφίες & drones

Stacks Image 701

VeRa

It is the revolutionary 3D and 2D façade survey system. From the images of any camera and with a few measurements, you can get a 3D model of the exterior of buildings, monuments, statues, and many more with impressive details.
Easy To Use

You do not need a special equipment but any sort of camera to convert your images into 3D models with a detailed accuracy.

Precise

By measuring a few points on the façade, using the TopoProGram ruler, you will get a precise design even in the smallest details including stucco, fixtures, and such.

3D Cloud Points

You will be able to view the 3D cloud points or the photo mesh to have a trustworthy 3D model and a scale model.

Photoplan

It will be easy to get one or more photoplanes for each façade where you can have a photographic detail and easily draw in 3D.


HVAC & piping

Stacks Image 772

CADprofi HVAC & piping

Program helps in designing heating, water and sewage, gas, medical, fire safety, ventilation, air conditioning, refrigeration, technological and other installation types in both construction and industry. Intelligent insertion of symbols and objects, automatic drawing of installation views, creation of specifications and libraries of well-known manufacturers are only some of the advantages of the application.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 761

CADprofi Architectural

Program helps in creating construction drawings, cross-sections and elevations and allows to draw walls, insert doors and windows, create architectural dimensioning and descriptions, as well as, use objects from the library of furniture and other equipment. A unique program feature is the possibility to create evacuation and safety plans.

Ηλεκτρολογικά

Stacks Image 750

CADprofi Electrical

Program helps in designing of all electrical installations in both construction and industry. Application has got a convenient schematic editor, a possibility to design on architectural plans, as well as, the possibility to create 3D models for some installation types.

Μηχανολογικά

Stacks Image 739

CADprofi Mechanical

Program helps in designing mechanical and construction projects in 2D. Application contains an extensive set of standardized parts prepared on the basis of national and international standards. It is also possible to draw and edit technological schemes, as well as, hydraulic and pneumatic systems.

Μηχανολογικά

Stacks Image 817

ZWmech Mechanical

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech Mechanical module includes a comprehensive range of mechanical utilities, symbols, fasteners, gears, material handling items (conveyor rolls, sprokets, Trajectory calculator..), springs, shafts utility and more!. Most modules draw in 2D or 3D.

Δομοστατικά

Stacks Image 806

ZWmech Structural

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech Structural Steel Detailing utilities for the drawing of structural steel members. It includes steel shapes (beams, columns and miscelleneous), beam-connections, stairs, ladders, bracing, hand railing, frames, welding symbols, beam loading designer and much more.
Steel shapes include: AISC, BHP, CISC, DIN, RSA, JIS, IS, Chinese...The module draws both in 2D & 3D and generates a weighted auto-BOM Some modules include auto-dimensioning of compoments to fabrication details.

Σωληνώσεις

Stacks Image 795

ZWmech Piping

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech piping software module Includes a comprehensive range of pipe, pipe fittings, flanges and valves. These include welded, flanged, threaded, screwed, ductile iron & cast iron, "Victaulic" stainless, PVC... piping systems. The module is equipped with features like: Auto-BOM. Customised database, easy to use... The module also draws in Single line, double line, 3D and Isometric.

HVAC Ducting

Stacks Image 784

ZWmech HVAC Ducting

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech HVAC Ducting Design Module is a comprehensive collection of utilities for drawing 2-D & 3-D HVAC Ducting
Duct shape options include rectangular, round and flat oval. Features include: auto-BOM, auto-labeling, flat sheet development.... Several Duct and Duct fittings included: Duct bends, transitions, tees & wyes, offsets, branches, dampers, diffusers, flexible duct, grills, build-in & customer defined symbols and many accessories.