Stacks Image 3

Σχεδίαση 2D/ 3D

Stacks Image 9

ZWCAD Standard / ZWCAD Professional

Το σχεδιαστικό που σας λύνει τα χέρια, με τις εντολές που γνωρίζετε, τα φιλικά και οικεία μενού - ribbon & clasic, αξιόπιστο, ταχύτατο και ελαφρύ, με dwg format, εισαγωγή IFC ΒΙΜ μοντέλων και μετατροπή PDF εκτυπώσεων σε επεξεργάσιμα σχέδια!

Μηχανολογικά

Stacks Image 99

ZWCAD MFG (Mechanical)

Περιλαμβάνει το ZWCAD PRO και μαζί μενού με εντολές σχεδίασης μηχανολογικών. ZWCAD Mechanical is designed for use by users who work in the Mechanical area. With highly supportive tools, you can produce simple designs for sophisticated results.
ZWCAD Mechanical provides abundant tools such as shaft generator, tolerance dimension, surface texture symbol, balloon and BOM and standards parts for mechanical 2D sheet drawing.

Βιομηχανικό Σχέδιο και Μελέτη

Stacks Image 247

ZW3D

ZW3D is an easy-to-learn, all-in-one 3D CAD/CAE/CAM solution that can take you through the entire product development journey from conception to production.Harnessing the power of design, simulation, and manufacturing, ZW3D helps you build better products faster at less cost. Whether you are a small workshop or an enterprise organization, ZW3D has your needs covered with complete, powerful features including solid-surface hybrid modeling, structural simulation, 2-5 axis machining and specialized tools for sheet metal, molds and more.All your needs are in one place—the right 3D design-to-manufacturing solution for you.


Χαράξεις/ Διατομές/ Τοπογραφικά/ Σωληνώσεις

Stacks Image 29

CivilCADz

Με την εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού CAD για πολιτικούς μηχανικούς παγκοσμίως, η Sivan Design κυκλοφόρησε τα CivilCAD 10 και ZWCAD Civil 10. Τα CivilCAD 10 και ZWCAD Civil 10 Solution Suite, το ultimate plan και design tools για επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους μηχανικούς, προσφέρει τον σχεδιασμό οδών και χαράξεων, μελετών έργων υποδομής και υπόγειων έργων και εργαλεία διάταξης αγωγών, intelligent και sensible υπολογισμών earthworks, και cross platforms surveying data handling δυνατότητες. Συμπεριλαμβάνοντας fully integrated system tools, ταχύτατα αποτελέσματα και unsurpassed usability, τα CivilCAD 10 και ZWCAD Civil 10 παρουσιάζουν στην νέα γενιά μηχανικών ένα αξιόπιστο επίπεδο εφαρμογής με τη σωστή σχέση απόδοσης - κόστους.

Χαράξεις/ Διατομές/ Τοπογραφικά

Stacks Image 19

Tcp MDT

Το MDT Professional σας υποστηρίζει σε όλες τις μελέτες σας που περιλαμβάνουν τοπογραφικές εργασίες, όπως έργα οδοποιίας, αποτυπώσεις, κλπ. Επιπρόσθετα της προσομοίωσης του εδάφους, περιλαμβάνει εργαλεία για τον σχεδιασμό των χαράξεων και των διατομών οδοποιίας, των μηκοτομών, τον υπολογισμό των χωματισμών (2D/ 3D), την εικονική επίσκεψη στο έργο και πολλές ακόμα λειτουργίες.

Coordinate transformations and processing of total station observations

Stacks Image 183

TcpMDT Surveying

The topography module can be installed over standard or professional MDT, and is very useful for processing total station observations, calculating point coordinates, compensating traverses and networks, etc.

It also allows to perform global and local coordinate transformations. The EPSG database is included with global coverage of reference systems, organized by countries.

Adjustment, management and transformation of images integrated in MDT

Stacks Image 111

Tcp Image

This CAD application allows you to perform all kinds of operations on digital images, georeferenced or not, in a wide variety of formats. It is designed especially for the needs of Surveying, Civil Engineering, Architecture or Archaeology projects, in which it is common to work with aerial photographs, orthoimages and scanned maps in combination with vector drawings.

With MDT Image you can easily georeference and distort images using control points, from their coordinates or using as a reference cartography of the CAD drawing itself.

Vector restitution in stereo on CAD platform of oriented Aerial photographs

Stacks Image 173

Tcp Stereo

This application allows stereoplotting in CAD platform using aerial photographs with previously defined orientations. It is especially useful for photogrammetric surveys with drones and can be used by public administration and companies specialized in mining, earthworks, hydrology, environment, urban planning and many more.
It is compatible with any graphic card with OpenGL 2.0 (or higher) and anaglyph glasses, NVidia Quadro graphic cards and active glasses systems (such as the one from Volfoni) or professional systems based on dual displays.

Editing, filtering and managing point clouds

Stacks Image 81

Tcp Pointcloud editor

Standalone application that allows to display, edit and analyze clouds of millions of points captured by fixed or mobile scanners, LiDAR technology or generated by photogrammetry applications.
Point clouds can be imported in the most common formats on the market. Points can have attributes of color, intensity, time, and category, and be represented based on these properties. You can apply offsets, rotations, or transformations to clouds, as well as register them using control points.
You can also generate and analyze surfaces and grids, calculate profiles and volumes, draw with a simple CAD on the point cloud, etc. It offers multiple options for importing and exporting formats such as LandXML, IFC, DWG, 3D PDF, etc.

CAD/GIS

Stacks Image 39

Spatial Manager

Powerful ZWCAD plug-in designed for ZWCAD users who need to import, export and manage spatial data in a simple, fast and inexpensive way, which includes many possibilities not seen so far in ZWCAD. It comes in a lightweight application that runs inside ZWCAD and allows the user to import and export geospatial data between ZWCAD drawings and geospatial files, data servers or data stores, display background maps and manage alphanumeric data and data tables, create terrain models and contours, search for locations, transform coordinate systems, and many more geospatial functionalities.

Αποτυπώσεις με Drones

Stacks Image 89

Immagina

It is the utmost solution for drone topography. Measuring small or large ground extents has never been so immediate and easy. With IMMAGINA, you can get a topographic survey even less than thirty minutes.
Easy To Use

Intuitive and easy to use for beginners, designed by surveyors for surveyors.
Versatile

With a single software, you can realise a classic photogrammetry, a punctual topography of vast areas and much more in a short time.

Façade survey system
Αποτυπώσεις κτιρίων από φωτογραφίες & drones

Stacks Image 193

VeRa

It is the revolutionary 3D and 2D façade survey system. From the images of any camera and with a few measurements, you can get a 3D model of the exterior of buildings, monuments, statues, and many more with impressive details.
Easy To Use

You do not need a special equipment but any sort of camera to convert your images into 3D models with a detailed accuracy.

Precise

By measuring a few points on the façade, using the TopoProGram ruler, you will get a precise design even in the smallest details including stucco, fixtures, and such.

3D Cloud Points

You will be able to view the 3D cloud points or the photo mesh to have a trustworthy 3D model and a scale model.

Photoplan

It will be easy to get one or more photoplanes for each façade where you can have a photographic detail and easily draw in 3D.


HVAC & piping

Stacks Image 49

CADprofi HVAC & piping

Program helps in designing heating, water and sewage, gas, medical, fire safety, ventilation, air conditioning, refrigeration, technological and other installation types in both construction and industry. Intelligent insertion of symbols and objects, automatic drawing of installation views, creation of specifications and libraries of well-known manufacturers are only some of the advantages of the application.

Αρχιτεκτονικά

Stacks Image 59

CADprofi Architectural

Program helps in creating construction drawings, cross-sections and elevations and allows to draw walls, insert doors and windows, create architectural dimensioning and descriptions, as well as, use objects from the library of furniture and other equipment. A unique program feature is the possibility to create evacuation and safety plans.

Ηλεκτρολογικά

Stacks Image 163

CADprofi Electrical

Program helps in designing of all electrical installations in both construction and industry. Application has got a convenient schematic editor, a possibility to design on architectural plans, as well as, the possibility to create 3D models for some installation types.

Μηχανολογικά

Stacks Image 69

CADprofi Mechanical

Program helps in designing mechanical and construction projects in 2D. Application contains an extensive set of standardized parts prepared on the basis of national and international standards. It is also possible to draw and edit technological schemes, as well as, hydraulic and pneumatic systems.

Μηχανολογικά

Stacks Image 123

ZWmech Mechanical

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech Mechanical module includes a comprehensive range of mechanical utilities, symbols, fasteners, gears, material handling items (conveyor rolls, sprokets, Trajectory calculator..), springs, shafts utility and more!. Most modules draw in 2D or 3D.

Δομοστατικά

Stacks Image 133

ZWmech Structural

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech Structural Steel Detailing utilities for the drawing of structural steel members. It includes steel shapes (beams, columns and miscelleneous), beam-connections, stairs, ladders, bracing, hand railing, frames, welding symbols, beam loading designer and much more.
Steel shapes include: AISC, BHP, CISC, DIN, RSA, JIS, IS, Chinese...The module draws both in 2D & 3D and generates a weighted auto-BOM Some modules include auto-dimensioning of compoments to fabrication details.

Σωληνώσεις

Stacks Image 143

ZWmech Piping

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech piping software module Includes a comprehensive range of pipe, pipe fittings, flanges and valves. These include welded, flanged, threaded, screwed, ductile iron & cast iron, "Victaulic" stainless, PVC... piping systems. The module is equipped with features like: Auto-BOM. Customised database, easy to use... The module also draws in Single line, double line, 3D and Isometric.

HVAC Ducting

Stacks Image 153

ZWmech HVAC Ducting

ZWmech is a integrated plug in for ZWCAD and adds a powerful array of engineering modules to both the 2D and 3D to the ZWCAD platform. The ZWmech HVAC Ducting Design Module is a comprehensive collection of utilities for drawing 2-D & 3-D HVAC Ducting
Duct shape options include rectangular, round and flat oval. Features include: auto-BOM, auto-labeling, flat sheet development.... Several Duct and Duct fittings included: Duct bends, transitions, tees & wyes, offsets, branches, dampers, diffusers, flexible duct, grills, build-in & customer defined symbols and many accessories.